Skip to content

झिंगझिंगाट | Zingaat Lyrics in Marathi – Sairat

झिंगझिंगाट

हे उरात होती धड धड
लाली गालावर आली
अन अंगात भरलं वारं
ही प्रीतीची बाधा झाली

आर उरात होती धड धड
लाली गालावर आली
अन अंगात भरलं वारं
ही प्रीतीची बाधा झाली

आता अधीर झालोया, बघ बधीर झालोया
अन तुझ्याचसाठी बनून मजनू मागे आलोया

अन उडतोया बुंगाट, पळतोया चिंगाट रंगात आलोया

झालं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

झालं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधलं
तुझ्या नावाचं मी Initial Tatoo न गोंदल

आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधलं
तुझ्या नावाचं मी Initial Tatoo न गोंदल

हात भरून आलोया…. आ… आ… आ…
हात भरून आलोया, लय दुरून आलोया
अन करून दाढी, भारी Perfume मारून आलोया

अग समद्या पोरात म्या लय जोरात रंगात आलोया

झालं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

झालं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

समद्या गावाला झालीया माझ्या लग्नाची घाई
कधी होणार तू राणी माझ्या लेकराची आई

समद्या गावाला झालीया माझ्या लग्नाची घाई
कधी होणार तू राणी माझ्या लेकराची आई

आता तराट झालूया
आता तराट झालूया, तुझ्या घरात आलोया
लय फिरून बांधा, वरून कल्टी मारून आलोया

आग ढिनच्यॅक जोरात Techno वरात दारात आलोया

झालं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

झालं झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट
झिंग झिंग झिंग

Zingaat Lyrics Song Download PDF

Song : Zingaat
Music by Ajay – Atul
Singer Ajay Gogavale

Video of Zingaat Song Marathi