Skip to content

तुला आय लव्ह यू म्हणतो Tula I Love You Mhanto Lyrics in Marathi PDF Download Free | Marathi LoveSong

  Tula I Love You Mhanto Lyrics in Marathi

  पाहिलं प्रेम तुझावरती करतो
  जीव माझा तुझावरती जडतो

  पाहिलं प्रेम तुझावरती करतो
  जीव माझा तुझावरती जडतो

  लाखात एक तू गोरी गोरी पोर
  माझा जीव हा तुझावर मरतो

  तुला आय लव्ह यू म्हणतो
  तुला आय लव्ह यू म्हणतो
  प्रेम तुझावर करतो

  तुला आय लव्ह यू म्हणतो
  प्रेम तुझावर करतो

  लिरिक्स मराठी

  जवापासून पाहिलं तुला
  पोरी झालो मी तुझा दिवाना

  माझा स्वप्नात येतेस तू
  तुझविणा मन माझं आता राहीना

  जवापासून पाहिलं तुला
  पोरी झालो मी तुझा दिवाना

  माझा स्वप्नात येतेस तू
  तुझविणा मन माझं आता राहीना

  बंगला बांधीन मी दर्या किनारी
  सुरु करू आपली प्रेम कहाणी

  हो बंगला बांधीन मी दर्या किनारी
  सुरु करू आपली प्रेम कहाणी

  लाखात एक तू गोरी गोरी पोर
  माझा जीव हा तुझावर मरतो

  तुला आय लव्ह यू म्हणतो
  तुला आय लव्ह यू म्हणतो
  प्रेम तुझावर करतो

  तुला आय लव्ह यू म्हणतो
  प्रेम तुझावर करतो

  कशी सांगू मी तुला
  माझा मनात दडलंय काय र

  माझा स्वप्नातला तू राजा
  माझं पाहिलं प्रेम तूच हाय र

  हो कशी सांगू मी तुला
  माझा मनात दडलंय काय र

  माझा स्वप्नातला तू राजा
  माझं पाहिलं प्रेम तूच हाय र

  सांग होशील का राजा माझा दिलाचा
  होईन मी तुझी राणी

  गळ्यात बांधून माझा सोन्याचं मणी
  होईन मी तुझी नवरी

  पाहिलं प्रेम तुझवरती करते
  आई शप्पत मी तुझा वरती मरते

  पाहिलं प्रेम तुझवरती करते
  आई शप्पत मी तुझा वरती मरते

  सांगायचं होत ते राहून गेलं
  मी प्रेम तुझावर करते

  तुला आय लव्ह यू म्हणते
  प्रेम तुझावर करते

  तुला आय लव्ह यू म्हणते
  प्रेम तुझावर करते

  तुला आय लव्ह यू म्हणते

  Tula I Love You Mhanto Lyrics in Marathi PDF Download

  Tula I Love You Mhanto Lyrics in Notepad Download

  Song : Tula I Love You Mhanto
  Singers : Keval Walanj & Sonali Sonawane
  Music & Lyrics : Nitin – Nilesh, DB Sakpal

  Tula I Love You Mhanto Marathi Song