Skip to content

Sawal Jawab Song Lyrics in Marathi Download Notepad PDF Free

  Sawal Jawab Song Lyrics in Marathi

  सवाल- 1 ( आईचा )
  नर नारीचे मिलन घडता
  जीव नवा ये जन्माला
  तिन्हीत्रिकाळी सत्य असेहे
  ठाऊक अवघ्या जगताला ||

  अगं सांग तु ऐशा मिलनाविना
  जन्म कुणाचा झाला गं
  अन कुणा नारीनं कसा अन कधी
  चमत्कार हा केला गं ||

  जवाब -1 ( लेकीचा )
  अहो नसे नारी ती ऐरी गैरी
  आदीशक्ती ह्या जगती गं
  सांब शिवाची अर्धांगी तीज
  माय पार्वती म्हणती गं ||

  अहो अंग मलातून बालक रचिला
  चमत्कार तो गणपती
  अन त्याच गणाची आज थोरवी
  कार्यारंभी गाती गं ||

  सवाल -2 ( लेकीचा )
  सदैव असते सख्या संग जरी
  बिलगून त्याला राही गं
  अंधाराचं बोट धरूनी
  कुणा भेटण्या जाई गं ||

  देती दुनिया तरी दाखला
  या दोघांच्या पिर्तीचा
  अंधाराचं गुपित सांग तू
  सवाल करते नीतीचा ||

  जवाब -2 ( आईचा )
  सोबत असते तरी न दिसते
  गोष्ट ही न्याऱ्या ढंगाची
  अंघारी त्या विरुन जाते
  सखी सावळ्या रंगाची ||

  युगायुगांचे सत्य असे, ही
  सखी सख्या विन नसते गं
  शरीर म्हणजे सखा तयाची
  सखी सावली असते गं ||

  सवाल ( वडिलांचा ) & ( आईचा )

  अग आभाळाहून विशाल भारी
  कधी लोण्याहुन मउसुत गं
  फिक्की पडती चंदनकाडी
  झिजनं‌ त्याचं अद्भुत गं ||

  डोईवरली होई सावली
  कधी पाठीचा ताठ कना
  कधी प्रसंगी तांडव करुनी
  होई भोळा सांब पुना ||

  देवदानवांनाही होता
  प्रत्येकाला असतो गं
  नकोस शोधू पुराण पोथ्या
  घराघरातून दिसतो गं ||

  जवाब ( लेकीचा )

  किती वर्णू गं महिमा त्याचा
  त्याच्या पायी घडले गं
  हरवून जाता त्याची सावली
  जगी एकटी पडले गं ||

  लयमोलाचा ऐवज असतो
  पुन्हा कधी ना मिळतो गं
  उमगायाला सोपी आई
  बाप कुणा ना कळतो गं ||

  जन्म घेई जे त्या साऱ्यावर
  त्त्याच्या गुनांची छाप दिसे
  सवाल होता फक्कड ज्याचा
  जवाब केवळ बाप असे ||

  Sawal Jawab Song Download PDF

  Coming soon……

  Sawal Jawab Song Download Notepad

  Coming soon……

  Sawal Jawab Song Gana