Skip to content

सैराट झाल जी | Sairat Zaala Ji Lyrics in Marathi – Sairat

सैराट झाल जी

अलगूज वाजं नभात
भलतंच झालया आज
अलगद आली मनात
पहिलीच तर्नी ही लाज
हो….

अता झणाणलं कालजामंदी
अन् हातामंदी हात आलं जी

सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…

बदलुन गेल या सार
पिरतीचा सुटलया वार
अल्लड भांबावयाला
बिल्लोरी पाखरू न्यार
आल मनातलं ह्या व्हटामंदी
अन हातामंदी हात आल जी

सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…

कवळ्या पानात ह्या
सावल्या उन्हात ह्या
पवळ्या मनात ह्या भरलं… भरलं
तुझ वामानामंदी

घुमतय वाऱ्यामंदी सूर सनईचा राया सजल
सजल उन वार नाभाताना सजल
रंगल मन हळदीन राणी रंगल
सरल हे जगण्याचं झुरणं सरल
भिनल नजरेन

आग धडाडल ह्या नभामंदी
अन ढोलासंग गात आल जी

सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…

अपरीत घडलया
सपान हे पडलंय
गळ्यामंदी सजलंय डोरलं.. डोरलं
साता जन्माच नात रूजलया काळजात

तुला र देवागत पुजल
रूजल बीज पिरतीच सजणी रुजलं
भिजलं मन पिरमान पुरत भिजलं
सरल मन मारून जगण सरल
हरलं ह्या पीरमाला समद हरलं
कडाडलं पावसामंदी
अन आभाळाला याट आल जी

सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…
सैराट झालं जी…

Sairat Zaala Ji Lyrics Song Download PDF

Song :Sairat Zaala Ji
Music: Ajay – Atul
Singer: Ajay Gogavale & Chinmayee Sripada
Lyrics: Ajay – Atul / Nagraj Manjule

Video of Sairat Zaala Ji