Skip to content

परतून ये ना लिरिक्स इन मराठी | Partun Yena Lyrics in Marathi – Nilkanth Master

परतून ये ना लिरिक्स इन मराठी

सुटला ठाव ये ना तुटला गाव ये ना
सुटला ठाव ये ना तुटला गाव ये ना
टीचल्या काळजाचा सलतो घाव ये ना
सरे मधुमास ये ना पुरे वनवास ये ना
सरे मधुमास ये ना पुरे वनवास ये ना
अंधारून आला नभ ओला परतून ये ना
अंधारून आला नभ ओला परतून ये ना

मेंदीच्या हाताने तू सडा अंगणाला दिला
सये तुझ्या पावलांनी मातीला सुगंध आला
मेंदीच्या हाताने तू सडा अंगणाला दिला
सये तुझ्या पावलांनी मातीला सुगंध आला
ओल्या हळदीच्या हाती केशरी शेरा
सांज ही उदास ये ना दिन हे भकास ये ना
पापणीच्या पाकळ्यांचा जळतो सुवास ये ना

सरे मधुमास ये ना पुरे वनवास ये ना
सरे मधुमास ये ना पुरे वनवास ये ना
अंधारून आला नभ ओला परतून ये ना
अंधारून आला नभ ओला परतून ये ना

सांज वेळी कौतुकाने लाव तुळशीला दिवा
गाभार्यात अंधाराच्या जन्म घेई सुर्य नवा
सांज वेळी कौतुकाने लाव तुळशीला दिवा
गाभार्यात अंधाराच्या जन्म घेई सुर्य नवा
चांद तुझ्या डोळ्यातल्या आभाळाला दे ना
थिजला श्वास ये ना विजला भास ये ना
सुटला धीर तरी उरली आस ये ना

सरे मधुमास ये ना पुरे वनवास ये ना
सरे मधुमास ये ना पुरे वनवास ये ना
अंधारून आला नभ ओला परतून ये ना
अंधारून आला नभ ओला परतून ये ना

Partun Yena Song Lyrics PDF Download

SONG: Paratun Ye Na
SINGER: Shreya Ghoshal & Javed Ali
MUSIC DIRECTOR: Ajay -Atul
LYRICS: Gajendra Ahire

Music Video of Partun Yena Marathi Song