Skip to content

माझ्याशी लव्हशिप करशील का | Mazashi Loveship karshil ka Lyrics in Marathi

माझ्याशी लव्हशिप करशील का लिरिक्स इन मराठी

गोरे गोरे गाल जशी भरली जवानी
तुला बघून नी आभाळातून पडतय पाणी
गोरे गोरे गाल जशी भरली जवानी
तुला बघून नी आभाळातून पडतय पाणी

जरा बघ फिरून तुला सांगतय राणी
बाजीराव मस्तानी तुझी माझी कहाणी
सांग मला होकार देशील का

दुनियेत सिंगल राहिलो मी
माझ्याशी लव्हशिप करशील का

दुनियेत सिंगल राहिलो मी
माझ्याशी लव्हशिप करशील का

करशील का लव्ह करशील का..
पोरी याच्यावर मरशील का…

दुनियेत सिंगल राहिलो मी
माझ्याशी लव्हशिप करशील का

तू राधा तर मी तुझ्या मागं बावरा
माझ्यावर मरत नाही कारण मी ग सावळा
माझी राणी पोरी मी तुझा मावळा
जसा प्रेमाचं मला विंचू ग चावला

तू राधा तर मी तुझ्या मागं बावरा
माझ्यावर मरत नाही कारण मी ग सावळा
माझी राणी पोरी मी तुझा मावळा
जसा प्रेमाचं मला विंचू ग चावला

नको मरू एवढी आडी दाव माणुसकी थोडी
एकटाच मला तू ठेवशील का…

दुनियेत सिंगल राहिलो मी
माझ्याशी लव्हशिप करशील का…

दुनियेत सिंगल राहिलो मी
माझ्याशी लव्हशिप करशील का…

माझ्या राजा, माझ्या सोन्या
खरं सांगू प्रेमाची भीती वाटते
पाहून तुझा, गोड चेहरा
कधी प्रेम तुझं हवस वाटतंय

तुझी दौलत नको मला सुखी ठेव शील का…
मला जपून त्या फुलासारखा ठेवशील का…
तुला मागील मी त्या देवाकडे,
माझा संसार तू सुखामध्ये ठेवशील का…

लाव जीव थोडा, शोभेल आपला जोडा
प्रिन्सेस तुझी मला करशील का..

दुनियेत सिंगल राहिले मी
माझ्याशी मॅरेज करशील का…

दुनियेत सिंगल राहिले मी
माझ्याशी मॅरेज करशील का…

Mazashi Loveship karshil ka Lyrics Song Download PDF

Music Credits :-
Song : Mazashi Loveship karshil ka
Starring – Vishal Phale & Anushri Mane
Singer – Raj Irmali & Sonali Sonawane
Lyrics Composer – Raj Irmali

Music Video of Mazashi Loveship karshil ka Marathi Song