Skip to content

माझा छावा – Majha Chhava Lyrics in Marathi | Sonali Sonawane, Kabeer Shakya

  माझा छावा

  बघायला तुला मी निघते घरातुन
  रोज रोज करुण बहाना
  घराच्या शेजारी सार्या गावातून
  शोधते येता जाताना,

  माझा राजा तू, तुझी रानी मी
  मिस करते तुलाच ना,

  माझा छावा तू, माझा शोना
  एक नंबर दिसतो ना
  माझा छावा तू, माझा शोना
  एक नंबर दिसतो ना,

  गोरी गोरी पोर मी, करते ईशारा
  प्रित या मनाची, समझून घे ना
  फिलिंग तुझी तू, लपवतो कशाला
  एटीट्यूड दाऊ नको, हात हाती दे ना,

  अरे ये..

  गोरी गोरी पोर मी, करते ईशारा
  प्रित या मनाची, समझून घे ना
  फिलिंग तुझी तू, लपवतो कशाला
  एटीट्यूड दाऊ नको, हात हाती दे ना,

  माझा राया तू, सांग होशील का
  इच्छा माझी फुलफिल करना

  माझा छावा तू, माझा शोना
  एक नंबर दिसतो ना
  माझा छावा तू, माझा सोना
  कसा हँडसम दिसतो ना,

  तू शोधून बघ जग सारं
  माझ्यासारखी भेटनार नाय
  तुझ्या मम्मींची तुझ्या डैडींची,

  लाडकी सून मीच होणार आहे
  मला घेऊन चल तुझ्या संगतीन
  आज बघेल जमाना,

  माझी छावी तू, माझी शोना
  एक नंबर दिसते ना
  माझी छावी तू, माझी शोना
  एक नंबर दिसते ना,

  माझा छावा तू, माझा शोना
  एक नंबर दिसतो ना
  माझा छावा तू, माझा शोना
  कसा हँडसम दिसतो ना.

  Majha Chhava Lyrics Song Download PDF

  Majha Chhava Lyrics Song Download Notepad

  Song : Majha Chhava
  Singers : Sonali Sonawane , Kabeer Shakya
  Lyrics :- Shubham Dhadve
  Composer : Kabeer Shakya

  Music Video of Majha Chhava Marathi