Skip to content

जीव रंगलया Jeev Rangalaya Lyrics Song Marathi PDF Download | New Marathi Song 2021

जीव रंगलया लिरिक्स इन मराठी

हे…. आ….., हे….. आ….. हे…. आ……
गोऱ्या गोऱ्या तुझ्या मुखर्‍या वर, जीव माझा ह्यो जरलाय गो 2
तुझ्या चिकण्या रूपावर, कालीज माझा बसलाय गो, 2
खुलली गालावर खळी, ओठावर लाली गो,
नाजूक नथनी ही तुझी, खोल हृदयी रुतली गो,
मंगळसूत्र ह्यो गली सजलाय……
जीव माझा रंगलया रंगलया रंगलया रंगलया..
रंगलया रंगलया जीव रंगलया रंगलया रंगलया…
रंगलया रंगलया रंगलया जीव रंगलया
रंगलया रंगलया हा ..हा..ये…
नि संगतीन, देहभान आज माझा हरलाय गो..
पिरतीन जीव ह्यो रंगलाय गो…
तुझ्या रूपानं आज गावलं एकविरा आईचं दान,
श्वास माझा तुझ्यात गुतलाय गो,
तुझ्या येण्यान घर हे भरलाय गो,
आशीर्वादाने एकविरा आईच्या संसार करूया छान गो….//

हा…. स्वप्नातल्या आपल्या हौरीन करविन सैर सागरातुनी,
वाटेवरी संसाराच्या या नेईन उंच पर्वताहूनी,
जीवन हे सारे अर्पिन आज तुझ्या कुशीत,
स्वप्ने ही सारी सजविन आज तुझ्या मिठीत,
श्वास ह्यो तुझ्यात गो गुंतलाय….
जीव माझा रंगलया……

हा…. रंगलया रंगलया रंगलया जीव रंगलया..
रंगलया रंगलया जीव रंग रंग रंग रंग रंगलया,
रंगलया रंगलया रंगलया जीव रंगलया
रंगलया! रंगलया रे…..
नि संगतीन देहभान आज माझा हरलाय गो,
पिरतीन जीव ह्यो रंगलाय गो,
तुझ्या रूपानं आज गावलं एकविरा आईचं दान,
श्वास माझा तुझ्यात गुतलाय गो,
तुझ्या येण्याने घर हे भरलाय गो,
आशीर्वादाने एकविरा आईच्या संसार करूया छान गो…
ह्यो जीव तुझ्या नावान केलय गो,
हे कालीज धडधड वाजतान गो,
तुझ्या रूपानं आज पाहिलं एकविरा आईचं दान…
जग सारा पाठीमागं सारलाय गो,
दर्या किनारी नाव नेलय गो,
आशीर्वादाने एकविरा आईच्या संसार करूया छान गो…

Jeev Rangalaya Lyrics Song Download PDF

Jeev Rangalaya Lyrics Song Download Notepad

Music : Priteesh Kamat
Singer : Bhushan Gosavi
Lyrics : Sameer Parab
Chorus : Sakshi Kamble, Priteesh Kamat
Recording Studio : Nirmit Studio

Jeev Rangalaya Marathi Song