Skip to content

जय जय जगदीशा | Jai Jai Jagadisha Christian Song Lyrics in Marathi | Jesus New Song | Glorify Christ 4

जय जय जगदीशा लिरिक्स इन मराठी

जय जय जगदीशा
जय जय जगदीशा!।
जगाला तुझी मात्र आशा;॥
जय मंगलधामा!।
जगावर तुझा मात्र प्रेमा॥
जय जगदाधारा!।
जगाला तुझा मात्र थारा.॥
जय जय विश्‍वपते!।
जग हे तुझी वाट बघते.॥

(चाल बदलून)
तुझी मात्र सेवा ।
घडू दे जगामध्ये, देवा;॥
तुझे राज्य येवो,।
जगी या स्वर्ग उभा राहो.॥
तुलाच वंदन घे।
अमुचे वैभव तू अवघे.॥
तुझ्या मात्र चरणी ।
रमू दे सहर्ष दिनरजनी.॥

प्रभो परात्पर,।
जय करुणाकर!॥
जय जय जय बापा!॥
जय जय जय पुत्रा!।
जय जय जय आत्म्या!॥

Jai Jai Jagadisha Lyrics Song Download PDF

Jai Jai Jagadisha Lyrics Song Download Notepad

Dr.Amit Kamle & Pornima Kamle presents Glorify Christ 4
Song: Jai Jai Jagadisha
Singer: Priyanka Barve
Composer and Lyrics: Rev.Narayan Vaman Tilak
Album: Glorify Christ 4
Music Label: A.K. International Tourism

Jai Jai Jagadisha Jesus Marathi Song