Skip to content

जगण्याला पंख फुटले Jagnyala Pankh Futle Lyrics in Marathi PDF Download Free

जगण्याला पंख फुटले लिरिक्स इन मराठी

काळजाचं सूप झालं
आरशाला रूप आलं
जगण्याला पंख फुटले
ये माझ्या… जगण्याला पंख फुटले
रान सारं गाण झालं
मेणावानी मन झालं
जगण्याला पंख फुटले
ये माझ्या… जगण्याला पंख फुटले1

हे फुलासंग नाचताना
रंग सारे वाचताना
हे डोळ्यामंदी तूच साचली
पैजणांच वाजणं हे
जीव घेई लाजणं हे
पापण्यांची फुलं नाचली
पाखरांशी बोलताना
वाऱ्यावरी चालताना
जगण्याला पंख फुटले
ये माझ्या… जगण्याला पंख फुटले

अंग अंग खेटताना,आभाळ हे पेटताना
गजर्‍याला लाज वाटली
झुळ झुळीचे सुर झाले हातांचेच हार झाले
ओठांची ही कुपी भेटली
देह तडीपार झाला,ढगावरी स्वार झाला,
जगण्याला पंख फुटले
ये माझ्या… जगण्याला पंख फुटले

Jagnyala Pankh Futle Song Download PDF

Jagnyala Pankh Futle Song Download Notepad

Jagnyala Pankh Futle Marathi Gana