Skip to content

हवीशी वाटे Havishi Vate Lyrics in Marathi PDF Download LyricsGane – New Marathi Song

Havishi Vate Song Lyrics in Marathi

जीव झाला दंग वाटे जग जरा हे गुंग थांबलं
भिरभिरे का मन हे तुझ्यात आज पण लागलं

तू हसावं मी भिजावं
रंग तू जणू प्रेमातला
बावरा मी हावरा मी
ढंग हा म्हणू कोणता हा

स्वप्न सारे उनाड झाले का जरा जरा
चिंब झालं उधाण आज वारं
हवीशी वाटे तू मला
चिंब झालं उधाण आज वारं
हवीशी वाटे तू मला

चांदणी तू आहे माझी चंद्र तुझा मी
शोधतो तुला ग रोज डोळ्यात मी
तुझ्यासाठी जीव झुरला थोडा सावरला
कधी कधी तुझ्यामागे भलता भिरभिरला
का लागला गं नाद हा तुझा,,,

तू हसावं मी भिजावं
रंग तू जणू प्रेमातला
बावरा मी हावरा मी
ढंग हा म्हणू कोणता हा

स्वप्न सारे उनाड झाले का जरा जरा
चिंब झालं उधाण आज वारं
हवीशी वाटे तू मला
चिंब झालं उधाण आज वारं
हवीशी वाटे तू मला

सर सुखाची बरसली रेआज ही अशी
रंगले तुझ्यात मी रे आज ही कशी
तुझ्यासाठी दिस रात रोज मी तळमळते
तुझ्याकडे येता मी या जगा विसरते
मी झाले तुझी रे ऐकना आता

तू हसावं मी भिजावं
रंग तू जणू प्रेमातला
स्वप्न सारे उनाड झाले
का जरा जरा

चिंब झालं उधाण आज वारं
हवासा वाटे तू मला

चिंब झालं उधाण आज वारं
हवासा वाटे तू मला

Havishi Vate Lyrics PDF Download
Havishi Vate Lyrics Notepad Download

Havishi Vate Marathi New Song Video

Lyrics Gane Credits

Song : Havishi Vate
Music Director: VIJAY BHATE
Singers: KEVAL WALANJ, SONALI SONAWANE
Lyrics: RAHUL KALE