Skip to content

गजर तुझा मोरया | Gajar Tujha Morya Lyrics in Marathi | Naadkhula Music

  गजर तुझा मोरया

  माया तुझी थोर देवा तुच दावरं …
  जगन्याच मोल देगा चरणी साखळ
  बळ देणा जिव्हार्यात हेच मागनं
  जगन्याच मोल देगा चरणी साखळ

  ये साखळ घालितो…
  गाभार्यात माथा
  आभाळावरुनी … धाऊ दे रे कृपा
  नमन तुझे मी
  करितो रे देवा
  भरुनी झरु दे तुझीच रे कृपा

  हिंमतीच बीज दे मुळी तुझ्या दारची
  उमरात राह उभा कळे ना भीती कोनाची

  साथिला तू राह उभा
  मी वाट चालतो
  खळतर वांगळी असो वा दुरची

  मोरया ….
  गजर तुझा हे देवा
  मोरया …

  मोरया … आ … आआ
  गजर तुझा रे देवा
  मोरया …

  ये..हे …, ये..हे …,
  ये..हे …, ये..हे …,
  ये..हे …

  सुरव्याचा तेज देवा
  ईसवाच बाप तू
  ठाई ठाई वास तुझा
  पोरख्याची माय तू

  गरीबाला हात तुझा
  पाखराची दिशा तू
  पिकामंधी डोलतो रे
  वार्यामंधी तूच तू

  कुशीमंधी घे दारात तूच देवा तारूणी
  काळजाचा तुरं भा आता देवा तू रे सावली

  हे सांग देवा पदरात तूच देवा मोरया
  हे सांग ह्याची व्यथा देवा तूच माझा मोरया

  ये … हे …
  ना … ना …. ना …

  ये .. हे …
  ना … ना … ना … रे ..

  ये…हे …
  मोरया मोरया … आ … आ …
  मोरया मोरया …. आ …

  ये… हे …
  हो … हो … हो …

  मोरया …. मोरया …
  मोरया … मोरया …

  ये … हे …

  मोरया … मोरया ….
  मोरया …. अरे …
  मोरया .. मोरया …
  मो … रया ….

  Gajar Tujha Morya Lyrics Song Download PDF

  Gajar Tujha Morya Lyrics Song Download Notepad

  Song : Gajar Tujha Morya
  Singers : Rohit Raut
  Music & Lyrics : Kunal – Karan
  Music Programmer: Rohan Tupe
  Vocals Recorder: Rohit Patil – Amplitude Studio

  Music Video of Gajar Tujha Morya Marathi Song