Skip to content

च्यावम्याव Chyavmyav Marathi Lyrics Song PDF Download | New Marathi Song | Luckdown Be Positive Song

  च्यावम्याव लिरिक्स इन मराठी

  च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव
  च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव
  आटपाट नगर होतं वुहान त्याचं नाव
  ए बी सी डी वाय झेड सगळंच होतं गाव
  खाऊगिरी केली मारला वटवाघुळावर ताव
  पल्टी झाला डाव अन करोना घुसला राव
  च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव
  मग झाली धावाधावं झंगाट कुणा ना ठावं
  लॉकडाऊन बसला.. बाजार उठला.. धपकन पडला भावं..
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव

  मी पन राया त्यातली
  आधी कडी लावा ना आतली
  घरात बसा.. न भांडी घासा
  बाहेर करोनानं घातली
  भिती घातली.. भिती घातली.. भिती घातली.. होऽऽ होऽऽ होऽऽ
  च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव च्यावम्याव
  साता-याचा म्हातारा
  म्हाता-याची म्हातारी
  म्हातारीचा कुत्रा
  कुत्र्याची शेपटी
  शेपटावरची माशी
  माशीची सुद्धा लय लय लय लय फाटली…
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  ऐलोमा पैलोमा.. ऐलोमा पैलोमा..
  ऐलोमा पैलोमा.. ऐलोमा पैलोमा..
  अक्कण माती चिक्कण माती चिनीमाणुस असावा
  अस्सा चिनी सुरेख बाई बेडुक त्यानं पाळावा
  ऐलोमा पैलोमा.. ऐलोमा पैलोमा..
  ऐलोमा पैलोमा.. ऐलोमा पैलोमा..
  अस्सं पोट सुरेख बाई वटवाघळानं भरावं
  अस्सा वाघुळ सुरेख बाई करोनानं कुजावा
  ऐलोमा पैलोमा.. ऐलोमा पैलोमा..
  ऐलोमा पैलोमा.. ऐलोमा पैलोमा.. अहाऽऽऽऽ

  एक मास्क लावु बाई, दोन मास्क लावु
  दोन मास्क लावु बाई, तीन मास्क लावु
  तीन मास्क लावु बाई, चार मास्क लावु
  चार मास्क लावु बाई, पाच मास्क लावु
  पाच पाच मास्क लावुन सुद्धा करोनानं घुसावं.. हे करोनानं घुसावं…
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला न जिनपिंग गोंधळाला यावं..
  बारा देशीच्या, बारा वेशीच्या, बारा वाडीच्या, बारा नाडीच्या,
  बारा चावडीच्या, बारा बावडीच्या, बारा घडीच्या, भागनडीच्या,
  चिडचिड कोवीड राजा… व्हय महाराजा
  डीस्टंसींगची पिडा सूटो, लॉकडाऊनचा तिढा सूटो, कोरोनाचा किडा सूटो
  व्हय महाराजा..
  उतू नका.. मातु नका..
  लावला मास्क काढू नका
  दिसला कुणी मास्कविना
  थोबाड फोडा सोडू नका
  व्हय महाराजा..
  गोंधळ मांडला ग अंबे गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला भवानी गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला ग अंबे गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला ग आई गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला ग माते गोंधळाला यावं..
  गोंधळ मांडला ग आई गोंधळाला यावं..

  Chyavmyav Lyrics Song Download PDF

  Chyavmyav Lyrics Song Download Notepad

  Song Title: Chyavmyav (Gondhal)
  Music Composer: Avinash Vishwajeet
  Lyrics : Ravindra Mathadhikari
  Singers : Aadarsh Shinde, Vishwjeet Joshi, Maithili Panse Joshi

  Chyavmyav Marathi Gana

  Chyavmyav Lyrics in Marathi & English

  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav cyavamyav
  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav..

  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav cyavamyav
  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav..

  Gondhala mandala na jinaping, gondhalala yav..
  Gondhala mandala na jinaping, gondhalala yav..

  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav cyavamyav Cyavamyav cyavamyav cyavamyav

  Atapat nagar hot vuhan, tyach naav
  A b c d y z, sagalach hot gaav,
  Khaugiri keli, marala vatavaghulavar taav
  Palti jhala daav ana karona ghusala raav,

  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav cyavamyav Cyavamyav cyavamyav cyavamyav

  Maga jhali dhavadhav, jhangat kuna na thav
  Lockdown basala, Bajar uthala,
  Dhapakan padala bhav…

  Gondhal mandala na jinaping, gondhalala yaav..
  Gondhal mandala na jinaping, gondhalala yaav..

  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav cyavamyav Cyavamyav cyavamyav cyavamyav

  Mi pan raya tyatali
  Adhi kadi lava na atali,
  Gharata basa, na bhandi ghasa
  Baher karonan ghatali,

  Bhiti ghatali.. bhiti ghatali.. bhiti ghatali..
  Hoऽऽ, hoऽऽ, hoऽऽ..

  Cyavamyav cyavamyav cyavamyav cyavamyav Cyavamyav cyavamyav cyavamyav..

  Sataryacha mhatara
  Mhataryachi mhatari,
  Mhataricha kutra..
  Kutryachi sepati,
  Sepatavarachi mashi..
  Masichi suddha laya laya
  Laya laya phatali…

  Gondhala mandala na jinaping, gondhalala yaav..
  Gondhala mandala na jinaping, gondhalala yaav..

  Ailoma pailoma.. Ailoma pailoma..
  Ailoma pailoma.. Ailoma pailoma..

  Akkana mati cikkana mati, chini manus asava
  Assa cini surekh bai, beduk tyana palava
  Ailoma pailoma, Ailoma pailoma..
  Ailoma pailoma, Ailoma pailoma..

  Assam pot surekh bai, vatvaghalan bharav
  Assa vatvaghul surekha bai karonan kujav,
  Ailoma pailoma, Ailoma pailoma..
  Ailoma pailoma, Ailoma pailoma..
  Ahaऽऽऽऽ

  Ek mask lavu bai, don mask lavu
  Don mask lavu bai, tin mask lavu
  Tin mask lavu bai, char mask lavu
  Char mask lavu bai, pach mask lavu

  Pach pach mask lavu suddha
  Karonan ghusav..
  He Karonan ghusav..

  Gondhala mandala na, jinaping gondhalala yaav..
  Gondhala mandala na, jinaping gondhalala yaav..

  Bara desichya, bara vesichya,
  Bara vadichya, bara nadichya,
  Bara cavadichya, bara bavadichya,
  Bara ghadichya, bhaganadichya,

  Cidcid covid raja, Vhay maharaja
  Distansingachi pida suto,
  Lockdowncha tidha suto,
  Koronacha kida suto
  Vhay maharaja..

  Utu naka.. Matu naka..
  Lavala mask kadhu naka
  Disala kuni maskavina
  Thobad phoda sodu naka
  Vhay maharaja..

  Gondhala mandala ga ambe, gondhalala yaav..
  Gondhala mandala bhavani gondhalala yaav..

  Gondhala mandala ga ambe, gondhalala yaav..
  Gondhala mandala ga a’i gondhalala yaav..

  Gondhala mandala ga mate, gondhalala yaav..
  Gondhala mandala ga aai, gondhalala yaav..